Re: karma - nepochopení přednášejícího

Hox | 20.09.2017

Karma jako dědictví po předcích se takto široce interpretuje v oblasti hinduismu, buddhismu. Je na tom založena jejich kultura a stabilita sociální pyramidy: "Narodil ses chudý? V minulém životě jsi hřešil, proto trpělivě snášej příkoří a těžkosti a nehreš (= mj. neporušuj sociální pravidla,které ti nadiktovala společnost) a příštím životě budeš mít větší štěstí.
Jefimov reaguje na toto (v drtivé většině převažující) chápání karmy a dává své chápání určitého jevu, který by se dal popsat jako "karma" (ale ne v hinduistickém smyslu).
To, že tu příjdete a na základě svého chápání slova "karma", které jste si vymyslel, napadnete vystupujícího, to svědčí o vaší kultuře myšlení.

Přidat nový příspěvek