Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Silné

M.C. | 23.09.2017

Kefalín, čo si představujete pod takým pojmom ,,pokrytec"?

Nerozčiluj se. Takové úvahy jako ta tvoje slýchávám od dětí, které s trojkama a čtverkama prolézají základku.
Moji spolužáci, kteří s trojkama a čtverkama základku prolezli a jsou dospělí, už mluví úplně jinak. Protože ex post pochopili, k čemu ta škola byla nebo mohla být, kdyby na to nekašlali.
Proto ta otázka.

Problém našeho školství není v tom, že by se děti učily zbytečnosti. Problém je v tom, že se neučí komplexnímu přístupu. Každý předmět je jakoby sám o sobě a návaznosti mezi nimi, propojení a souvislosti se moc nezdůrazňují, ačkoliv je to jedna z nejdůležitějších věcí.

Když nebudu mít informace a nebudu znát principy, tak můžu hledat souvislosti a návaznosti a snažit se o komplexní přístup ale výsledek bude stát stejně za ...nic a budu úplně v ... víme kde.
Výborně to ilustrují výsledky amerického školství.
Když se naučím informace a principy a nikdo mě nenaučí hledat souvislosti a uvažovat komplexně, tak to sice bude lepší, protože aspoň v jednotlivých oblastech budu dobrý, ale to je jenom fachidiotismus, to stačilo za Mařky Terky a v 19. století. Průsery 20. století jsou už právě z velké části důsledkem snah dělat komplexní závěry a vytvářet univerzálně platné teorie na základě naprosto nedostatečných a chybně vyhodnocených souborů dat a neschopnosti chápat dění komplexně.

Čili je hloupost zahazovat systematické osvojování základních informací, principů a souvislostí. Toto je třeba zachovat, ale doplnit a rozšířit vedení dětí k hledání souvislostí a ke komplexnímu přístupu k řešené problematice. Přesně k tomu se snažím vést svoje děti a trochu tak supluju práci některých učitelů, kteří to nedělají.

Pro zasmání, jak uvažuje člověk, který nedával ve škole pozor:
,,Polovodičové součástky fungují proto, že je v nich uzavřen černý dým. Jakmile součástka praskne a černý dým z ní unikne, součástka přestane fungovat."

U přijímaček na střední školu se ověřuje, jak si děti osvojily určitou základní sadu vědomostí a dovedností, bez které na té střední škole nebudou chápat o čem je řeč. Nevím jak na gymplu, ale na průmyslovkách se jde už hodně do hloubky a do studentů se hustí docela hodně informací a postupů, které jsou nuceni obratem ruky aplikovat - nejprve odděleně, potom ve stále komplexnějších úlohách.
Protože maturant z průmyslovky musí být hotový člověk, který poté, co mu při nástupu šéf představí kolegy a ukáže mu, kde má stůl, kde je záchod a kam se chodí na oběd, musí být schopen fungovat a být pro firmu přínosem. Takový člověk je potom schopen proměňovat nabyté znalosti a dovednosti na peníze.
Člověk vždy na svou obživu musel vynakládat úsilí a směňovat výsledky svojí práce s ostatními. Teď výsledky svojí práce směňuje se zaměstnavatelem nebo se zákazníky za peníze.
Proto musí být dostatečně zdatný, aby o ty výsledky jeho práce někdo stál.

Problematiku přežití v přírodě rozeberu zítra, teď už musím jít spát. Mám z této oblasti docela dost zážitků a zkušeností, ale znám i borce, kteří jsou o hodně zkušenější a schopnější.

Přidat nový příspěvek