Re: Re: Re: Vysoce technologické zbraně

jardob | 17.09.2017

Nevyjadrujete sa presne. Pjakin nepovedal že "nic takového neřekl" ale "Nikdy jsem to TAKTO neřekl."

- Otázka znela: "proč, když všichni studují jednu a tu samou Koncepci sociální bezpečnosti, jsou výsledky jejich intelektuální činnosti odlišné, vy odpovídáte, že všechno záleží na jejich MORÁLCE."
- Tu sa Pjakin právom ohradil "Nikdy jsem to TAKTO neřekl." (On naozaj nehovoril o nejakej spoločenskej morálke, ale individuálnej mravnosti, na základe ktorej sa dáva rozlíšenie a schopnosť chápať veci)
- preto vysvetľuje termíny: "MORALKA, to je komplex mravně-etických norem zformovaných společností, které v ní mají být uplatňovány"
- a ďalej vraví: "A já jsem neustále mluvil o tom, že schopnost osvojit si znalosti závisí na Mravnosti."

Takže tak ako matematika má jasne sformulované zákony, rovnako aj KSB. No mierou osobnej mravnosti každého jednotlivca je určované to, nakoľko hlboko je mu dovolené Zhora chápať veci. Schopnosť intelektu človeka chápať procesy nie je živelný jav, a človek v ňom nie je sebestačný, inak by Vesmír bolo možné označiť za chaos, big bang bez vývoja a cieľov.
Človek je súčasťou Vesmíru, jeho procesov a cieľov (vrátane tých hierarchicky vyšších), a jeho rozumová činnosť nesmie tieto plány ohroziť, ak má mravnosť nastavenú na iný kurz. Pritom človeku je na rozdiel od zvierat daná nepomerne vyššia sloboda v rozhodovaní (výbere dobrých aj zlých cieľov, no nie bez následkov). Z následkov svojich činov na seba a spoločnosť sa majú možnosť všetci učiť, a ľudia alebo spoločnosti ktoré sa odmietajú učiť, ostávajú v slepej uličke, sú odstraňované a zanikajú, a šancu dostávajú iní.. Zmyslom tej voľnosti v rozhodovaní, slobode pomáhať alebo škodiť, je jedine to, aby sa jednotlivci i spoločnosť naučili zo svojich chýb chápať ciele Tvorcu, zmysel svojho života i zmysel života ľudstva.

Přidat nový příspěvek