Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 21.09.2017

1) isto, pravdu máš v tom zmysle, že išlo o jednu z mnohých frakcii, ktorú väčšina ostatných kresťanov považovala za snáď najabsurdnejších heretikov. Navyše tá odtestovaná idea "zbožštenia" proroka(Mesiáša) bola prebraná zo známych blízkovýchodných kultov za rovnakým cieľom, ako bola používaná dovtedy. Tie kulty sme tu neraz rozoberali. Tak aj ich zameranie, vznik a používané metódy. Tí šikovní sociopati, čo po nicejskom koncile ovládli cirkev prosto išli na istotu. A nie, organizátorom nebol ani tak Konštantín (s titulom Pontifex maximus už dávno pred tým) ale jeho "poradcovia"(dozorcovia), ako to býva - cez istého "prostredníka".

2) Prečo?
Myslíš, že Boh je blbec? Že v zjaveniach klame?
Raz vraví tak a potom zasa na to isté inak?
(aaá, si asi zmätený z tej biblie s dvoma bohmi - A)milujúcim a B)sociopatom. Neboj realita je iná..je v pohode..Boh na Zemi isto nechce pre ľudí peklo..to skôr otrokári-apokalyptici)
Nedal azda Boh(ak je) tak Mojžišovi, ako aj Ježišovi a Mohamedovi +- rovnaké Zjavenie Zhora?
..ok mierne kulturologické odlišnosti možno, no to je asi tak všetko, podstata rovnaká..

3. Nie, Cirkev neućí, že ľudia sú zlí, ale že sa rodia s afinitou k zlu (dedičný hriech). Tak to ludia na popud psákov svojich interpretujú. O "Sme hriešni..a moja vina, moja vina, moja preveľká vina" a pod. psychotických mantrách ani nehovoriac.

Čo sa stane z decka, ktorému odmala budete do gebulky vtĺkať, źe jeho mama bola narkomanka a prostitútka a oco kriminálnik a že z neho nikdy nić nebude?

Áno, správne: štatisticky pravdepodobnostne predurčene je veľmi zvýšená šanca, źe sa "samo sebou" stane tým, žím boli jeho rodičia. WTF!!!
Si normálny, že takéto satanistické zvrhlosti popieraš Julo???

A áno, pseudocirkev RKC učí aj mnoho iných vecí..

4) RKC a rôzne iné príbuzné "cirkvi" azda nepoužívajú rovnaké manipulačné technológie, programy ako slobodomurári?

5) Na teba manipulačné techniky neplatia?? :D
Tak to je gól! :DD
Takže sa potvrdzuje, čo tu celý čas bezohľadne tunelovo ostatným nanucuješ: že RKC je neomylná a Boh ju stále napriek SLOBODNEJ VOLI zgumovaných ovečiek a bačov priamo hromami-bleskami(obrazne povedané) chráni, aby z cesty neziśla?

Toto dúfam uź naozaj myslíš len ako fakt blbý vtip na úkor skutočného Boha!!!!!

Hlupákov sa snažiš vyrobiť ty z ostatných!
A je úplne jedno, ći vedome, alebo podvedome.
Podvedome s dobrým úmyslom(vedomým) je však horšia varianta(HRIECH v tvojom ponímaní), lebo to znamená, že tvoja viera, že Boh je fakt úplný idot, sa pre teba normou stala. Lož sa stala tvojou súčasťou. Si ju prijal-ampulku jedu s veľkou šľahačkou.

I deti učíme, že cukríky od druhých na ulici prijímať nemajú.
Áno, nie všetci ľudia druhým dobré chcú, i keď sa dobrými rodia.
Niektorí hraniu sa na Boha podĺahnú.

Rozlišuj!..dôrazné upozornenie(keď ohrozuješ hrubo manipulatívne svoje okolie) od vyhrážky.
Avšak keď ide o život, musí Človek seba, svoju rodinu, blízkych brániť. Nesmie sa prizerať, ako bratov a sestry jeho vedie na jatky nejaký psychopat.

Dúfam, źe sa zase na posledný výraz sústredíš
a tak sa od podstaty varovania "oslobodíš" a ďalej k priepasti kráčať budeš, keď tam budeš, postojíš a ďalší "rozhodný" krok vpred urobíš.. (irónia)..osudu je v tomto prípade predurčenosť.

Zobuď sa prosím ťa Julo!!!
a pomôž v tom tvojim kamarátom tam v kostole!
Ja viem, je to neľahké..
Kto však, keď nie ty, a kedy, keď nie teraz

Přidat nový příspěvek