Re: o Bohu

ľudo | 21.09.2017

Dik za upozornenie, pripomenutie, keď už riešime Boha a jeho jazyk mier = metematiku..geoMetriu, múziku,..fyziku a sociológiu, či technickú psychológiu,..:
áno, dominantné cykly sociologickej evolučnej špirály
a ich Prah-y.

Zvlášť ten dvoj-tuctový cyklus fixácie vývojovej fázy je zaujímavy
(podobne, ako v AsTroNomii..a Maat-théma-tikos časo-Miery):
4(gen./100r.) x 6 = 24(2x12)
+odchýlka v rozptyle nejakých 100-200r.,
by sme sa dostali na nejakých 20-30generácii

..
k 2.dynastii a podľa neiktorých bádateľov DUO, alebo ina Tandem Peribsen-Sechemib a náboženské reformy. T.j., zasa raz sa asi výnimočne rozhodli k výkonu moci kňazi priamo a nie len "dištančne"..

Nasledovala známa a tu často diskutovaná 3.dynastia a počiatok Starej ríše..
Hlavne Džóser a "jeho" chlapci, vezíri (tandem?)
Imhotep & fúzatý HésiRé
..s presadzovaním znova Hora-Ré Héliopolského..

Vyzerá, že pred AnkhAtonom dostali na vyššej inštancii vnuknutie "otvorenejší" žreci z Jedenástky. Potom ľudový v-Otca(?).
Následne AnchAton

To by zrejme popisovalo nadradený(s nižšou frekvenciou) cca 5000ročný cyklus vývoja našej civilizácie až po dnešný kolektívny-súborný intelekt zafixovaný okolo roku 2100(1950 prebehla spomínaná výmena veľkosti absolútnej hodnoty čitateľa a menovateľa=zmena logiky sociálneho správania po min.5000 rokoch - 2.svet vojny - časový odstup taktiež 25 r.)
5000 r. = 200-240 generácii(1000 r. zrejme fixačná kulturologicky podmienená odchýlka)

(5000/100)/4 = 25(jedna generácia s odchýlkou cca.5 r. = taktiež 1/5=20% ako cca. určuje hrubé pásmo odchýliek aj Gaussova krivka Normálneho štatistického rozdelenia) Presnejší výpočet pre ς, 2ς a 3ς tu ani zatiaľ v tomto prípade netreba riešiť..
Navyše sa humanitaristi čísel dosť zvyknú báť.
Tož aby sme ich neľakali..:)

Přidat nový příspěvek