Re: názor

ľudo | 21.09.2017

Ok, zhrňme to teda Julo:

Zdá sa mi, že máme rovnaké ciele.
Obaja..a snáď všetci tu, alebo aspoň väčšina hľadáme Boha
a snažíme sa urobiť také kroky, aby tu na Zemi bolo všetkým lepšie.

Ty navrhuješ ako spôsob priblíženia sa Bohu RKC.
ok, my ti to neberieme.

Zhodneme sa tak isto určite aj na tom, že každý väčśi religionistický sytém prakticky vždy bol a logicky je predmetom záujmu tzv. záujmových skupín (s jasnými cieľmi zištného riadenia más, cez kultúru=kolektívne myslenie ako spoločný operačný systém), s ich veľkými mnohogeneračnými (a?)sociálno-inžinierskými skúsenosťami, obrovskými finančnými prostriedkami, odhodlaním, atď..

Že by boli títo tichí Kápovia úplne neúspešní, keď sa pozrieme vnímavo okolo seba,
povedať určite nemožno.
Tak vieme aj, źe Boh nám dal nie len rozum, ale aj slobodnú vôľu.
Nikdy nás neopustí, no ak my uveríme podvodníkom, síce pekne upraveným, nastajlovaným, koho je to vina? (ako sa v Jakubiskovej Perinbabke vravi..)

Zhodneme isto aj na tom, že dnešný tzv. islam nesie tiež mnohé problémy a deformácie
a v oficiálnej interpretačnej verzii je chorý..

Avšak
1) na prevrátenie základných myšlienok judaizmu(Starého Zákona, Tanach..Tóry) mali starí profíci o nejakých 1000-1500 rokov času viac, ako pri Koráne
U tzv. Nového Zákona(niekým podľa nejakých špecifickýc kritérii vybratých 4 Evanjelii z cca asi 600) o zhruba 600 rokov viac času na prevrátenie podstaty ako pri islame.

2) Navyše Vám snáď každý trochu vzdelanejší Arab(Semita) povie, že všetky Európske preklady sú oproti arabskému originálu a jeho kulturologicko-historickym reáliám absurdné. Že na čítanie koránu je nutné naučiť sa dobre arabsky a tak aj ich dejiny a kultúru. Ostatne podobne je to aj u "svätých" kníh judaizmu a kresťanstva..

3) Percento gramotných v populácii, ale hlavne rýchlosť informačnej výmeny bola pravdepodobne v období vzniku koránu o niečo vyššia, ako nejakých 500-1000 rokov predtým. Podĺa zákonu času. Navyše išlo u časti prvých zastáncov o pohyblivých kočovníkov..

4) t.j., na deformáciu pôvodného zjavenia nemáte, ako u judaizmu, či prvotného kresťanstva rádovo stovky rokov, ale u islamu len desiatky rokov, čo je veĺmi-veľmi závaźný faktor. Korán bol spísaný priamymi súčasníkmi Mohameda niekoľko rokov, maximálne desaťročí po jeho smrti. Kánonické evanjeliá minimálne 100 a viac rokov (väčšinou sa religionisti a teológovia zhodujú na 200-300 rokov po smrti). teda Minimálne 1-2 generácie po smrti Ježiša boli napísané a viete aké odborne problematické sú tzv. "ústne tradície". O ich mnohorakých, vždy nevyhnutne záujmových interpretáciach ani nehovoriac.

Vieme predsa, že ani jeden z tzv. kánonických evanjelikov: Marek, Matúš, Lukáš a ani Ján rozhodne neboli a nemohli byť súčastníkmi Ježiša. To je odborne i pre laikov, čo sa o svoju vieru naozaj zaujímajú dostatočne jasné z dejinno-religionistickej analýzy týchto textov. Stačí sa spýtať ľubovoľného teológa, alebo aj bežného kňaza. Ale snáď toto nemusím tebe opakovať a ďalej rozpitvávať..

K jadru veci:
My však po týchto a ďalśích skúsenostiach, ovocí vravíme, že zďaleka nie všetko i závažné v cirkvi je v poriadku, treba ju skorigovať, bo sa v mnohom konkrétnom od pôvodných myšlienok kresťanstva odklonila. V RKC sú mnohé názorové prúdy nie len u nás a o ďalších cirkvách a tamojších názorových prúdeniach, tendenciách ani nehovoriac. Žijeme v informačnej dobe zrýchľujúcej sa informačnej výmeny-obnovy, v dobe zrýchľujúceho sa sociologického času. Mnohé, ćo fungovalo tisícročia sa ukázalo ako zmenej celkovej situácii predsa len nie úplne adekvátne a treba lepšie modely myslenia vypracovávať, vzťah s Bohom na vyššiu úroveň pozdvihnúť.

Cirkvi nereagujú však zrovna pružne, čo do istej miery aj chápem a je dobré v zmysle využitia skúseností generácii, pokiaĺ sa na nich vývoju meniacej sa reality neadekvátne neľpie (viď druhý extrém: kamikadze systém pokus-omyl tzv. liberálov). Avšak času predsa len v tejto "post-apokalyptickej" dobe nie je nazvyš.. Ideálna by bola kolektívna, konštruktívna reforma cirkvi, návrat k pôvodným tradíciám, cieľom, vnímaniu v modernej forme. Čas na nový KONCIL prosto nadišiel. K ekuméne nie len v rámci cirkví „Kristových“: Zrovna tak vieš aj od rozumnejśích otcov cirkvi, že interreligiózny dialóg je nevyhnutný.

Alebo sa chceš obrniť v tanku s názvom „RKC“ a len naokolo strieľať, ako niektorí nešťastnejší kolegovia tu, ktorí vo veľmi podobnom tanku, akurát s názvom „KSB“ pobehujú?  Teda: na skutočne funkćný celosvetový ekumenický dialóg S CIEĽOM KONSENZU SPOLOĆNÝCH HODNOT A SPOLOĆNÉHO OBRAZU BOHA, NO ČO JE HLAVNEJŚIE: SPôSOBU PRIBLIŹOVANIA SA K NEMU, JEHO CIEĽOV SPOZNÁVANIA A SA NA NICH NALAĎOVANIA..V ZÁUJME BEZPEČNOSTI A LEPŚEJ PERSPEKTÍVY VÝVOJA..RIEŠENIA AKÚTNYCH PROBLÉMOV-VÝZIEV-PRÍLEŽITOSTÍ CELÉHO ĽUDSTVA.

Aby sme teda len nekritizovali RKC a iné cirkvi, islam, slobodomurárov, budhistov, Sereša, marxistov, konfuciánov, liberalistických davokratov-slniečkárov a pod., tak prosto len navrhujeme podľa náš lepší spôsob, metodológiu približovania sa Bohu, spoločnú NADkonfesionálnu základňu pre ďalší konštruktívny dialóg hľadania zdravých spoloćných cieľov: KSB/DVTR.
To je všetko

Ak sa ti to páči, pridaj sa.
Ak nie odíď v pokoji

ľ

Přidat nový příspěvek