Re: Re: Re: názor

ľudo | 20.09.2017

Ide o to, čo za vedu považuješ.
ÁNo, pravdu máš v tom, zé často tá oficiálna "veda",
štemplujúca hierarchiu akoźe zasvätených Ing, Dr., Prof.
už žiaľ samotnú pseudocirkev pripomína..

Má poznaniachtivých od reality odviesť, od spoznávania = tej skutočnej Viery, VIeRa, spoznávania svetla a jeho vnesenia do tmy tmárstva vekov..

Tak, ako je oddávna žiaľ hlavnou úlohou tzv. kňažského seminára najmorálnejších a o osud spoločnosti najstarostlivejśích eliminovať, mentálne zničiť, znefunkčniť, paralyzovať.
Konkurenciu zlikvidovať, pohltiť, ako upír samoselektovacím algoritmom vycucať zo spoločnosti tých, ktorí majú potenciál ju z bludiska tmárstva lži falošného obrazu boha vyviesť.

Ako šachové kluby šachistov, aby sa ako potenciálne svojou schopnosťou logickej predikcie veľmi nebezpečná konkurencia šikovným sociopatom do politiky nemiešali..

Preto ja osobne (a nie len ja) viac verím praktickej vede.
Hlavne po svojich skúsenostiach s poniektorými akademikmi.. (cesť výnimkám u našich nebojácnejších kolegov z akademickej obce..: "Režimy sa menia, zostávajú ľudia")
Za súćasť praktickej(funkčnej) vedy považujem
do veľkej miery aj jej produkt: KSB/DVTR.
Každopádne nebola podporovaná eurofondami,
čo je o ďalšie podozrenie z politickej manipulácie zo strany kurátorov "matky Únie" menej :)

K tomu "súdu":
Nevládne azda v Rusku, rovnako ako u nás v EÚ i v súdnictve stále ešte do nemalej miery sociopatická mafia? Je tam minimálne dvojvládie. U nás, alebo v Štrasburgu, či v Haagu(o U.S. ani nehovoriac) s dostatoćným balíkom peňazí, alebo hoc len príslušným "vplyvom" nepresadíte azda absurditu akú len chcete?
Čo to tu píšeš Julo?
Sám seba zas a znova, svoju inteligenciou diskredituješ..

Ešte raz:
Keby si aspoň onú tebou tak úsmevno-vecne kritizovanú KSB trochu prelistoval, by si vedel, že súdy sú tu nie na ochranu občanov, ale systému=KONCEPCIE=jej aktuálneho režimu.

Bo všetkých 5 foriem moci (nie 3, ako učia opičky na PraFUK a ani nie 4, ako učia buducich žiaľ často presstitutes napr. na fakulte Masmediálnej komunikácie v Trnave) je navyše nevyhnutne a nerozlučne VŽDY spolu oddávna spojených. Včítane 4., alebo ak chcete od začiatku 2.formy moci, stojacej na zákonodárnou(3.) a výkonnou(4.), T.j. 4. = ideológie=náboženstvá=dnes meéédiá čaroven Meéédei za oponou pódiovej oficiálnej šaškárskej politiky, ..aby sa otrokárska koncepcia(program "samo"riadenia) v aktuálne ovečkám prijateľných formách do gebuliek aplikovala.. Hlavne študentíkom = budúcim kádrom = jelítkam

ľudovo:
"Čo do klobásky naštopkáš, takú i mať budeš.."

"Učit sa učiť sa učiť sa.." ako povedal správne tvoj súdruh Lenin.
(Prepáč, nedalo mi .. :)

Jou..inak.. ohó,
judaisticko-talmudistický pohľad nie je azda súčasťou biblie??
tak predsa sa dostávame k jadru veci..
Chudáka Ježiša predsa poniektorí zradní manipulátori intepretujú aj ako: "Neprišiel som Staré zákony rušiť, ale naplniť", či Julo?

Navyše sa obávam, že keď sa dôkladnejšie pozrieme na globálny hIsTórický proces koncentrácie moci za posledných dajme tomu len 2000-3000 rokov, tak ten biblický pohľad tu nie je iba tých 200-300 rokov, že?
Pridajme teda aspoň ten jeden rád Julo..ak nie aj viac..

Pri otrokárskej spoloNEčnosti predsa vźdy potrebujete jednu ideológiu pre drábov a druhú pre poddaných.
Obe spojíte a jedným tak, druhým zas onak interpretujete.
O tom je šikovný sociopatický tandem programátor-admin.
Šašo moder´´ator v manéži, mím, ktorého akoźe niet.
Preto MIM jeho karty, techniku odkrýva,
aby ju každý mohol užívať,
bo iba tak sa dá jej zneužitie neutralizovať..

Keď teda KSB nečítaš Julo, prezradím ti:
Nejde o pre tvojich Panov konkurenćné náboźenstvo.
V tom môźeš byť..môže byť tvoj bača, bačoavia v kľude.
Ide o mikroskop a ďalekohľad v jedom, nástroj ako črpák,
Ktorý bol na to vystrúhaný, aby si ňou mohol snáď svet ten
lepšie spoznať. A cez to dielo Jeho = jazyk Jeho, i Tvorcu samotného = Boha skutočného. (Toho sa snáď neboja, či?..isto..koho že potom pásť budú..?) Nie bájky z pseudokatechizmu.

Kľudne si ale onen betlehem na vianoce-slnovrat pod stromčekom..života, znovuzrodenia "pohanského" nahaj.
To ti neberem a brať nebudem..nebudeme predsa chyby AnkhAtonove opakovať a Amena rohatého privolávať.. :)

Přidat nový příspěvek