Re: názor

ľudo | 20.09.2017

Všetko možno brať
1) pozitívne, alebo
2) negatívne.

(..a najlepšie si z oboch, prípadne viacerých pohľadov urobi´t intepretačný rámec, alebo ďalej funkčný model na predikciu vývoja a tak spoluriadenie reality - spolu s Bohom)

Prečo si ale ty vždy zásadne vyberáš to druhé Julo??
Interpretuješ všetko zákonite "temne"?
Aký je to zákon by ma zaujímalo.
Resp., či si ho ty dokážeš raz uvedomiť..
Snáď..

Prestaň kľačať, bo to nehodné je kresťana,
vyjdi z lavice, prejdi sa po chráme, pozri sa na neho z vonku,
prejdi sa po lúke, lese, okúp sa v jazere, či rieke, vyjdi na kopec a pozri sa na to všetko po predýchaní, vytriezvení (z opojenia dogiem citovania) ešte raz.
Čo vidíš?

Bonne chance!

Přidat nový příspěvek