Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 20.09.2017

1. blbost a nepochopenie.

S koncilom so dokázal, že v Cirkvi pred Nicejským koncilom dávno uznávali, že Ježiš je Boh.


Cirkev od prvopočiatku vyznávala vieru v Najsvätejšiu Trojicu vo svo
-
jej liturgii, napríklad pri vysluhovaní sviatosti krstu. Už starokresťan
-
ský spis Didaché z konca 1. alebo zo začiatku 2. storočia. píše: „Krs
-
tite v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Ten istý spis znova hovorí:
„... nalej trikrát vodu na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
Pritom sa aj od krstencov žiadalo vyznanie viery v tri božské oso
-
by. Ďalšie liturgické dôkazy sú: prežehnávanie sa znakom sv. kríža:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, udeľovanie požehnania v mene
troch božských osôb a chváloslovie na zakončenie modlitieb: Sláva
Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2. Predstavitelia Tradície tiež už od najstarších dôb výslovne učia dogmu
Najsvätejšej Trojice. Už na sklonku prvého storočia pápež sv. Kle
-
ment Rímsky († 101) a sv. Ignác, biskup v Antiochii († 107) a po nich
ďalší v každej dobe. Sv. Augustín († 431) napísal pätnásť kníh o Naj
-
svätejšej Trojici. V úvode tohto veľkého diela sa odvoláva na to, že tí,
čo pred ním písali o Najsvätejšej Trojici, súhlasne vyznávali Trojicu
božských osôb, ktoré sú jednej podstaty.
3. Dôkazom viery Cirkvi v Najsvätejšiu Trojicu je aj tá skutočnosť, že ak
niekto začal hlásať bludné učenie, ktorým popieral buď jestvovanie
a skutočnú rozdielnosť troch božských osôb, napríklad v 3. storočí
Praxeas, Sabellius, Pavol zo Samosaty, alebo popieral božstvo niekto
-
rej osoby a jedinosť podstaty troch osôb, ako vo 4. storočí popieral
božstvo Syna Árius a božstvo Ducha Svätého Macedonius, ihneď bol
Cirkvou odsúdený
.
4. Vo 4. storočí bola definitívne ustálená aj filozofická terminológia,
vzťahujúca sa na Najsvätejšiu Trojicu.

2. Blbosť

3. Už som ti vysvetlil, že RKC neučí, že ľudia sú zlí, ale učí niečo iné..


KSB jasne,že kritizuje slobodomurárov, pretože sú verejne prefláknutí, ale robí to preto, aby získalo doveru a ľudia uverili tým tézam, ktoré KSB hlása a tie sú totožné aj s programom slobodomurárstva.

Nechce sa mi všetko, čo píšeš ani podrobne rozvádzať, ale pochop jedno. Nie som malý chlapec, na mńa lacné manipulačné techniky neplatia..

Podmieňovacie vyhrážky a ani vyrábanie hlupáka rovnako...


Přidat nový příspěvek