Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 20.09.2017

"Najprv musíš vierohodne dokázať, kedy vznikla RKC, musíš zadefinovať, čo je to Boh, čo je to boho-človek, či vtedy celá RKC uznávala Ježiša za boha, alebo iba marginálne pseudo-kresťanské prúdy!"

Na toto všetko sú historické, písomné aj iné dokazy...Pre tvoje potreby ja nemusím dokazovať nič.Inteligentný človek si ich može ĺahko vyhĺadať.


"Najprv by si musel vierohodne dokázať spoľahlivosť a autenticitu tých tvojich "dôkazov" RKC (= nástroj GP) a jej vedomých alebo podvedomých poskokov!
Opäť žiadne pádne argumenty z tvojej strany!"

Kedy si ty vierohodne dokázal autenticitu historických "faktov" autorov KSB v ich dielach, ktorí si zatajujú aj skutočné mená ?
Rovnako možem takto zhodiť všetky tvoje "argumenty", z prác KSB autorov...

Podľa teba Jefimov neklame, pretože veríš tomu, čomu chceš veriť.

Štúdiu o klamstvách KSB možno aj vypracujem , ale nie je to otázka 1 dňa a dám ju tam, kde Hox a ani vy ju nebudete mocť zmazať.

Na niektoré klamstvá som už poukázal.

V čom je učenie slobodomurárov mylné nemám záujem rozvádzať na týchto stránkach podrobne. Stručne v tom, že veria tomu, teda nižšie zasvatení murári, že slúžia dobru a humanite, teda ľudstvu, v skutočnosti slúžia tým, ktorí skryto riadia svet, oni sú ich použitelné kádre navonok. A tí, čo riadia svet, chcú otroctvo vačšiny a vládu elít nad celým svetom.

Přidat nový příspěvek