Re: Re: názor

Július | 20.09.2017

Moderná veda dodnes nevie definovať, čo je život a čo je Boh. Modely nie sú odpoveďou.

HNR, miera všetkých mier, HNR ako energetické pole a podobné nezmysly sú v poriadku, pravda ?

Mám za to, že deti klamete vy. A aj autori KSB.

"Blbnutie ľudí, vyvolávanie masových psychóz nejakými kultami
a pseudorelígiami je vśak neprípustné.
Na to sú zákony."

To sa týka práve KSB :

Členovia “hnutia” KSB šíria na stránke leva-net.webnode.cz preklady materiálov «Мертвая вода» Концепция Общественной Безопасности tzv. “Mŕtva voda”, ktoré sa v Rusku nachádzajú pod číslom 2520 na federálnom zozname extrémistických materiálov a za ich rozširovanie ako aj ich výňatkov hrozia v Rusku problémy so zákonom.

http://minjust.ru/ru/mobile/extremist-materials?field_extremist_content_value=2520

Sloboda názoru je v SR daná ústavou, takže čo je prípustné a nie nechaj na kompetentných, čo ty nie si.

Západná kultúra je posledných 200 - 300 rokov postavená na judaisticko - talmudskom pohĺade, nie biblickom...

Či sa Ježiš obracia nad tvojím názorom alebo mojim, nechaj na Ježiša, to ti možem relevantne poradiť.. neviem o tom, že by si bol jeho hovorcom.

Přidat nový příspěvek