Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 20.09.2017

> Podoprel, ale nie každý má na to, aby pochopil, čo píšem.

Mizerný "argument".
Tam nie je čo ne-pochopiť a normálnemu človekovi je všetko jasné, aj tvoje zámerné lži, bludy a manipulácie.

K tomu ostatnému je škoda sa vôbec nejako podrobnejšie vyjadrovať = hádzanie periel sviniam!
To sa tu už v minulosti x krát rozoberalo, pádne argumenty boli predostreté, a naopak tvoje tvrdenia a názory boli už x krát spochybnené a vyvrátené!
Ak si si nevšimol, tak už si sa tu docela vážne sprofanoval ty trolko a keby si mal nejaký prirodzený stud (ako určitý osobný korekčný nástroj človeka a signál Zhora), tak už by si sem po tom všetkom nemohol prísť, lenže ty si človek buď bez seba-reflexie, alebo ťa len dobre platia, že? ;)

Mimochodom, súčasné pseudo-kresťanstvo je už dnes iba taký neškodný sprofanovaný folklór (je otázka, či vôbec RKC prežije nasledujúcich 25 rokov pod tou ťarchou lží a nánosu špinavého bahna), čím sa "desatoro" pre katolíkov stávajú iba takou utópiou, navyše aj preto, lebo sú to iba príkazy, ktorých pozitívum nie je ovečkám zo strany ich biblických pastierov vôbec bližšie vysvetlené.
Naopak, KSB a DVTR tvrdí, že je treba žiť podľa "diktátu" svojho vlastného svedomia (ktorým disponuje každý človek, len ho nesmie v sebe tlmiť, alebo nesmie byť tlmené pomocou rôznych technológií a nástrojov vytvorených zákulisím, viď napr. Biblia a RKC), lebo iba vtedy pôjde dodržovať nejaké subjektívne spoločenské morálne štandardy, ktoré budú môcť byť navyše prehodnocované.

A na záver otázka za milión:
Prečo podľa teba katolíci (katolík je synonymom dokonalého farizeja - poznám z vlastnej skúsenosti) nedodržujú "desatoro", dodržovali ho vôbec, budú niekedy a ty ho dodržuješ, alebo len vodu kážeš... ako RKC odjakživa?
Inak, počas života Ježiša žiadna RKC ani Biblia neexistovali a vznikli až neskôr z vôle vtedajšieho globálneho zákulisia ako ich nástroj riadenia ľudského dobytka, zotročeného hlavne na úrovni jeho podvedomia!

Přidat nový příspěvek