Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 19.09.2017

Chcem tým povedať, že veda nemá jasno o tom, čo je to boh, nepozná ani to, čo je presne život.
A preto, až kresťania veria, že Ježiš je Bohočlovek, tak sa opierajú o svoju vieru...

Ostatné vaše otázky a názory sú len výsledkom nepochopenia toho, čo som napísal a ako som to myslel.

Přidat nový příspěvek