Re: názor

ľudo | 19.09.2017

Áno, v tomto zmysle-kontexte by sa dalo súhlasiť.
I keď by som bol asi opatrný s tvrdením,
že bol určite najbližšie Bohu z tých x miliárd ľudí,
čo tu už chodilo po Zemi.
Pred ním i po ňom.

To je inak podobné, ako problém s Mohamedom, ako vraj nutne "posledným z prorokov" u moslimov..(pri ich vyznaní "viery")

Vyzerá však skôr, že v prvom rade, z pozície vtedajších starých žrecov-vysokých kňazov-(a)sociálnych mágov..inžinierov(GP)
išlo o čistý pragmatizmus a použitie už dávno dlhodobo "vytestovanej" technológie:
panteisticko-antropomorfickej (moderne odborne povedané)

T.j., zbožštenie nejakého prírodného javu, zvieraťa, človeka a pod. Vytvorenie kultu, jeho implantovanie do cieľového spoločenstva, postupné fixovanie danej kolektívnej osobnosti na neho, alebo nájdenie už nejakého existujúceho kultu a prevzanie kontroly nad ním pomocou infiltrácie nepriamej kulturologikými metódami, či dokonca priamej do mocenskej štruktúry cez existujúcu perifériu až po vrchol pyramídy, alebo hneď rovno do neho, prípadne jeho ad-hoc vytvorenie a podobne + samozrejme rôzne kombinácie uvedených a ďalších dávnych metód z palety a-sociálnej mágie (dnes inžinierstva), ktoré sme tu rozoberali..

Ako príklad môžeme vziať celý "zverinec" blízkovýchodných, mezopotámskych, indických, či egyptských totemových zvierat jednotlivých "gauov"(autoidentifikačných oblastí), polobohov a bohov, zbožštenie "námestníkov" bohov tu na Zemi (vrchných kňazov), syna božieho (faraóna)

..až po Mitru, Krišnu, Serapisa,..alebo Osirisa, ktorý bol z panenskej matky Isis zrodený, učil ľudí (ako Prométeus), umučený, zabitý a vstal z mŕtvych, nad čím sa ROZUM ZASTAVUJE - DOSLOVNE a tak obíduc zablokovaný bezpečnostný mechanizmus vedomia(zdravého sedliackeho rozumu) podprahové programovanie naprojektovaným DUCHOM už konkrétnej slepej paralyzujúcou "viery" do podvedomia obete(hostiteľa) cez rituál a projekčné algoritmické odrapkávanie mantier- motlidbičiek začína

Pr.:"mária, vždy panna,..moja vina, moja vina,..je to dôstojné a správne, dobré a spásonosné,..moja preveľká vina"-prenos viny, zodpovednosti a dôsledkov z parazita, agresora na svoju obeť-viď moderne odbor viktimológie, ..atď

Pozrime sa teda ešta raz na celú vec-problém-príležitosť nového, stále častejšie podľa zákonu času(tendencie vývoja spoločnosti) na povrch prerážajúceho fenoménu pre ľudí prirodzenejšieho monoteizmu z pozície v otrokárskej, davo-"elitárnej" spolonečnosti vždy nevýhnutne padlého vrchného kňažstva(alebo teda "GP"):

Načo by niečo nové vymýšľali, energiu a zdroje tratili.
Zamoria, naštepia proste postupne ako záhradkári novú tendenciu starými fiúnkčnými technikami a skúšajú, čo z nich bude fungovať. Najprv na nejakom testovacom polygóne (ako kedysi Židov v Egyptských chrámoch "testovali" min. 2-3 generácie na úročnícky, úžernícky globálny, biblický projekt - inštitút kápových výpalníkov pre studenú= informačnú vojnu).
Neskôr napr. oné skupinky Eséncov(Viď zvitky od Mŕtveho mora). Testujem správanie na reprezentatívnej vzorke danej kultúry niekoľko desaťročí, prípadne aj 200-250 rokov(do 7, až 3x3=9 generácii fixovania stereotypov v zmysle všeobecne platných existujúcich sociologických prahov). Prastará praktická "eugenika".
Následne odskúšané technológie už naistotu metódami hlavne nepriameho, bezštruktúrneho a tzv. dištančného riadenia(viď DVTR príloha 1, str.2, schéma č.1) aplikujem postupne do cieľovej skupiny a šírim lokálne chronologicky dostupnými spôsobmi. Až po fixovanie dogiem na tzv. „konciloch“, „eli“mínoovanie opozície rukami nejakých „barbarských“ nájazdníkov a iných „náboženstiev“ na nižšej úrovni – viď likvidácia rôznych autokefálnych cirkví v prvých stáročiách nášho letopoctu v severnej Afrike, na Blízkom Východe apod..

ok, stop, aby toho zasa nebolo naraz moc..

Přidat nový příspěvek