Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 19.09.2017

Človek je podľa KSB a DVTR:

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia a bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR (Hierarchicky Najvyššie Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."


Ja chápem KSB a DVTR ako momentálne najlepší pokus pochopiť objektívnu pravdu u Homo Sapiens.

Naopak, pseudo-kresťanstvo, RKC ani Biblia ma vôbec nepresvedčili.

Mimochodom, už pár dní si zbežne čítam Nový Zákon a musím povedať, že oproti Koránu je to nezáživná nuda, nič mi to nedalo (je to len samé: prišiel som, robenie zázrakov, kŕmenie zúbožených, ... - no proste báchorka pre ovce).

Ďalej, ono je v skutočnosti jedno, či je, alebo nie je KSB a DVTR ideológia, pretože v skutočnosti ide len o to, do akej miery sa približuje k objektívnej pravde, a do akej miery je adekvátna životu napr. v porovnaní s biblickými tézami, dogmami, názormi, mýtmi, ... a ich derivátmi.

A zase sme pri tom, že u človeka je prax hlavným a možno jediným objektívnym kritériom hodnotenia objektívnej pravdivosti, správnosti a funkčnosti niečoho.

Spoločnosť a štát v skutočnosti nemôžu fungovať bez ideológie = uceleného a presne rozpracovaného systému ideí, názorov, zákonov, teórií a pod. ako spôsobu/prostriedku organizovania a riadenia celej spoločnosti, a riadenia procesov v nej.

KSB a DVTR sa podľa mňa javí byť skôr subjektívnou (ako všetko, čo vytvorí človek) koncepciou a metodológiou než ideológiou.
Konkrétne rozpracovaná ideológia v praxi, ktorá bude založená na KSB a DVTR, t.j. na metodologickom (= ne-dogmatickom) prístupe k životu, príde až neskôr.

Přidat nový příspěvek