Re: Re: Re: Re: názor

Július | 18.09.2017

Až debatujem o kresťanských dogmám alebo učeniu, tak debatujem o viere a moje názory sú v rovine viery daného náboženstva.
Až debatujem o histórií kresťanstva, tak debatujem o faktoch z histórie, ktoré mnohé sú podložené dokazmi,
Nikto ti kresťanstvo nevnucuje, píšem o ňom preto, že autori KSB kresťanstvo, vieru v Ježiša ako Boha dehonestujú a vo svojich názoroch klamú a kde v súvislosti s Nicejským koncilom som už ukázal.
Spisy sv Atanáza zo 4 storočia, kde bráni povodnú vieru kresťanstva, že Ježiš je Boh fyzicky existujú. A je aj mnoho iných dokazov.

O slobodomurároch som písal v tej súvislosti, že nie je podstatné, či to, čo učia je všetko zlé, ale podstatné je to, že sledujú isté hlavné ciele a nesledujú záujmy, ku prospechu a blahu vačšiny ľudí a ani národov...
Na dokaz slúži množstvo literatúry, dokazy ĺudí , ktorí z tých spolkoch odišli a mnohých to stálo život. Všetko sa dá nájsť.
Nemám záujem pre tvoju osobnú potrebu ti všetko dávať na podnose a je mi jedno, či tomu veríš alebo nie.

Přidat nový příspěvek