Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 18.09.2017

> Takže ten, kto nie je kresťan tomu veriť nemusí, kresťanstvo je viera, nie teória a ani ideológia.

Ešte musíš zadefinovať, ako ty sám subjektívne chápeš tieto pojmy (viera, teória, ideológia).


To ja sa pozriem do slovníka a:

ideológia
-----
- sústava filozofických, politických, náboženských, právnych ap. názorov, ideí prispôsobených záujmom istých skupín

- svetonázor


teória
---
- náuka (= učenie, súhrn názorov, učenie, teória)


viera
---
pevné presvedčenie o jestvovaní, správnosti, pravdivosti niečoho

Teda napr. i nejakej ideológie, ako napr. pseudo-kresťanstva.> Ten nicejský koncil sa vyjadroval k Ježišovi z pozície viery, kresťanstva a nie vedy.

Na tom vôbec nezáleží, takže neodvádzaj od merita veci!
Podstatné je to, že šlo o najväčšiu konšpiráciu v dejinách ľudstva!

Přidat nový příspěvek