Re: Re: Re: názor

Ľudo | 18.09.2017

Teraz už vo všetkých bodoch,
ćo si v oboch týchto príspevkoch napísal Július
drzo a zámerne manipuluješ, prekrúcaš, cieľavedome klameš.
To už nie je u teba verno(p)oddanosť
ale fanatická zloba, nenávisť, posadnutosť
zvrátenou formou akožekresťanstva maskujúceho
sa opovážlivo za Boha.
Že ti nie je hanba!!!

Veda a relígia je jedno a to isté.
Boh stvoril predsa svet, jeho zákony s ich cieľmi.
Iba blázon, alebo sociopat(manipulátor) to delí,
aby ovce blbol, strihal a rezal.
Rozdeĺuj a panuj, že?
..i posledné bunky pôvodne jedného mozgu

Tam, kde nastupuje slepá viera(o dogme ani nehovoriac),
presne tam Boh(Miera všetkeho) končí.
Tak ste sa od Neho vzdialili..
Dary Jeho používať prestali, bohorúhačne zahodili,
nepriateľom svojim a Boha darovali

Viera bez miery je ako rozum bez lásky.
Pôvodný význam slova vie-ra je poznanie, schopnosť spoznávania, vedenia miery(daného konkrétneho súboru mier pri procese tvorenia, sTrojenia).

Pozri sa na seba z diaľky, nadhľadu Július!
Konštruktívno kriticky, sebareflexne, zhoď klapky z očí na boku, vyjdi z toho apokalyptického tunela!
Nebo padlých cirkevníkov je tam, kde vskutku NiEt BOha
Nečakaj až do svojej smrti, aby si to zistil

Čo by na tvoje myslenie Ježiš povedal?
Nie jeho deformovaný akožekánonický obraz.
Ale skutočný Ježiš.
Normálne po selsky sa zamysli

Přidat nový příspěvek