Re: Re: názor

Július | 18.09.2017

1.Cirkvi sú dielom ľudí, nie Boha.

Tvoj názor,, nemá nič spoločné s objektívnou pravdou - istinou, niečo také nemožeš ty a ani autori KSB vedieť.

"Nešlo o vyslovenú zákazku MS KSSS a KGB. Pritom sú ale snáď v každej i takejto organizácii aj ľudia rozumní, ktorých budúČnosť spoloČnosti úprimne zaujíma a chcú niečo dobré pre ňu urobiť v rámci možností svojej funkcie, svojej morálky, chápania a schopností.."

Tie lóže nepracujú v prospech národov, teda vačšiny. Takže slniečkársky relativizmus, že urobili aj niečo dobré neospravedlňuje ich základné a hlavné ciele, zotročiť ľudí, teda vačšinu v propech menšiny.

A autori KSB sú ľudia z lóži je to poznať aj priamo v KSB na základe prekladaných téz, ktoré sú mnohé totožné s tým, čo učia slobodomurárov v nižšom stupni zasvatenia.

3.KSB nie je alternatíva. Je to ideológia, ktorá sa kryje tým, že sa robí teóriou. Nerieši problémy do hĺbky a nepoužíva skutočné fakta v prípadoch, keď manipuluje v mnohých tézach.

Práveže NWO má riešiť tú spoločnú nadkonfesionálnu základňu.

Teda jednotné svetové náboženstvo alebo vieru a zošnurovanie ľudí, ekonomicky aj myšlienkovo.

Pričom človek vo svoje podstate túži po slobode a nezávislosti a žiadny človek nie je rovnaký a je odlišný a preto vždy bude existovať názorová pluralita, túžba po slobode je daná v človeku, rovnako ako aj túžba po niečom lepšiom presahujúcom tento život, ted po Bohu.

To, čo prekladá KSB nie je o slobode a nezávislosti človeka, ale o prijatí určitých téz danej ideológie, pretože len vtedy sa staneš "človekom". Takže prijmi určité tézy, aby si sa stal človekom, zošnurovanie vedomia tézami danej ideológie.
Problém je, že v zárodku vytvára antagonizmus, pretože určuje, čo je zlé, čo je prekážkou, pričom argumenty nezakladá na fakte, ale na manipulácii aj s históriou.

Žiadna ideológia nemá právo určovať, čo si može slobodne myslieť človek alebo nie a až si myslí niečo iné, ako určujú tézy danej ideológie, neznamená to, že nie je skutočný človek...

Morálka človeka a posudzovanie jeho skutkov je jedna vec a náboženské presvedčenie je druhá vec.

Až sa nejaká "teória" pletie do náboženských otázok ,tak sa stáva automaticky ideológiou, pretože náboženstvo nie je otázkou vedy alebo teórie, ale viery.Přidat nový příspěvek