Re: názor

ľudo | 18.09.2017

V čom má Július pravdu,
čo zamlčiava a v čom klame?
..podvedome, ako prejav ducha pseudocirkvi,
či vedome..

"Po ovocí poznáte ich."

Odhlasovať si s "definitívnou" platnosťou ako na ÚV,
že "Ježiš je Boh"..no neviem, neviem, čo si o tom myslieť..
radšej pomlčím.

Cirkvi sú dielom ľudí, nie Boha.
Ľudia dostali od Boha aj slobodnú vôľu.
Keď sa rozhodnú, že zmanipulovaní s nevedomosti
Boha z cirkvi vykuchajú, on ich neopustí,
avšak oni opustia Jeho.

ad KSB:
1) To s tým B´nai B´rith bol vtip.
Poukázanie práve na one lóže
a mechaniku systému riadenia politiky cez nich.

2)Nešlo o vyslovenú zákazku MS KSSS a KGB. Pritom sú ale snáď v každej i takejto organizácii aj ľudia rozumní, ktorých budúČnosť spoloČnosti úprimne zaujíma a chcú niečo dobré pre ňu urobiť v rámci možností svojej funkcie, svojej morálky, chápania a schopností..
Máme azda bez rozlíšenia správnosti a chyby zatracovať VŠETKY činy Hitlera, Napoleóna, nejakého pápeža, Obamu, imáma, Ariána, Atanáza, Voltaira, Robespierra, či Stalina
..a tieto chyby tak v dejinách dokola v infernálnom kruhu Danteho opakovať?

3)netreba azda vypracovať alternatívu marxizmu, alebo aspoň poukázať čo konkrétn je tam nefunkćné a ako by to bolo lepšie?
Detto u akejkoľvek cirkvi, náboženstva, ći filosofie, ideológie.
Netreba azda hľadať to dobré, ćo vśetky takéto myšlienkové prúdy spája a tak aj na možnosti a spôsoby manipulácie?
Chce, potrebuje Boh na svoje zámery Ľudí, alebo ovce?

Spoločná nadkonfesionálna základňa je nevyhnutnosť
stabilného rozvoja obyvateľov tejto..akejkoľvek planéty.."lode".
Áno, snáď všetko je zneužiteľné.
Preto je morálka kľúč..schopnosť rozlíšenia a tak spôsob spracovávania inFormácii.
Ak je niekto sociopat, môže sa snažiť z toho NWO v negatívnom zmysle spraviť. V tom má Július pravdu.
Ľudia si svoj osud v spolupráci s Bohom(večným, živým a pravým) prosto musia strážiť: "Bdite, aby ste nepadli do pokušenia"

Ako kresťan prajem cirkvi, všetkým cirkvám,
aby to zdravé jadro v nej, v nich prežilo
a znovu raz krásne rozkvitlo.

Otázka je tu samozrejme,
čo si kto pod tým jadrom predstavuje.
Či
A) semienko stromu poznania,
z ktorého neradno jesť bez Boha, alebo
B) semeno buriny?

Přidat nový příspěvek