.

Cico Ciciak | 15.09.2017

Veľmi pekné čítanie a zaujímavé citácie Ježiša, z ktorých by sa malo dať celkom dobre pochopiť, o čom by mala byť podstata skutočného kresťanstva (všetko ostatné je len dez-informačný šum a zbytočný balast), k čomu vôbec nepotrebujete súčasnú latinskú/západnú verziu defektnej Biblie, ktorá pozostáva zo SZ ako inter-nacistickej zotročovacej doktríny ("manuálu"), ktorú realizuje "vyvolený" židovský národ) a z NZ ako starobylej zbierky "slniečkárskych" a "pseudo-humanistických" bájok ("rád") v zmysle (zámerných a vyplývajúcich z nevedomosti) defektných výkladov slov Ježiša rôznymi (zákulisnými) vykladačmi, rôznych výmyslov, ktoré Ježiš nikdy nevyriekol; ďalej v zmysle (zámerne a z nevedomosti) prekrútených/zdeformovaných právd Vesmíru a "Nad-reality", výmyslov a nezmyslov (boj sa, makaj, trp, nechaj sa biť, nebúr sa a poslúchaj svojich pastierov, lebo inak nebudeš "správnym kresťanom" a skončíš v "pekle" :) ).

Ten Ježiš musel byť asi vážne príma chlapík s básnickým talentom (samozrejme iba za predpokladu, že sám pri svojich verejných "kázaniach" používal takéto trefné alegórie a nejedná sa len o neskôr umelecky spísanú a zámerne prikrášlenú interpretáciu Ježišovho učenia a filozofie života inými až po jeho smrti), taká studnica ľudových múdrostí v obraznej/metaforickej forme ("Satan", "Matka", "Otec" a pod.), ktorých pravdivosť už dávno overil čas i prax. :)

Přidat nový příspěvek