Majstri

Juraj | 15.09.2017

Kristus, Budha, U.G. Krishnamurti, Ramana Mahariši, E. Tolle, Mooji, Osho, Zenový Majstri a veľa iných "ľudí" pochopilo (každý svojím vlastným spôsobom) čo je "osvietenie." Ich slová sú rôzne, môžu si aj protirečiť, pretože čerpajú iba zo svojej jedinečnosti, skúseností a znalostí, ktoré nadobudli počas života, ale podstata ostáva ak je pravdivá ostáva. Mnohí majstri, ostali v ústraní , nemí voči svetu, pretože hovoriť o niečom čo je za hranicami pochopenia mysle je nemožné. To je povedané v slovách, stať sa skutočnými bratmi, kde slová sú nadbytočné, pretože všetko vyrieknuté je "mŕtve" pravda je za slovami. Preto sa majstri nestretávali, pretože by si nemali čo povedať :).
Krásny výrok, ktorý vysvetľuje všetko: Pokiaľ človek neotvorí oči, žiadne svetské slová mu neopíšu krásu svetla. A až nastane ten čas, jeho otázka zanikne v pravde.

Přidat nový příspěvek