Re: _

ľudo | 15.09.2017

Ale čítali a neraz..
Toto je len snaha o lepšiu, reálnejšiu intepretáciu.
Ste si istá, že Vy ho správne chápete?
Na základe čoho?
Prečo podľa Vás on osobne nič nepísal?
..ostatne podobne, ako i Sókratés, Budha a ďalší velikáni dejín.
Rozoberali sme to tu veľa krát..ak ste teda novoprišelkyňa.

Čo by sa podľa Vás mohlo z dnešného učenia cirkví zhodovať s pôvodným učením Issu z Nasarie?
V ktorých etapách a prečo sa od neho cirkev odkláňala?

Boh je jeden.
Iba viery sú rôzne.
Ide o to, ktorá v čom konkrétne je mu bližšia.
Brať kúkoľvek vieru ako dogmu,
je veľmi, veľmi nebepečné.
..možno dokonca riziko väčšie
vzdialiť sa Mu, ako sám ateizmus,
ktorý priznáva, že náboźenstvám neverí.
..teda v jeho pôvodnej forme
Bo snáď každý prirodzene "tuší", zakódované má,
ako dýchanie, že niečo ako Boh existuje.

Isto..Boh cirkev neopustí,
no čo ak ona opustí Jeho?

Ide predsa len o to, v základných črtách Boha
a ciele Jeho pochopiť, na nich sa nastaviť,
spolupracovať na nich, bo len potom Človek,
ako dieťa jeho, od neho pomoc a ochranu
v najvyššej možnej miere dostáva.
Inak je predsa adresátom jeho nenámym a či neznáma..

Přidat nový příspěvek