Re: názor

ľudo | 15.09.2017

A?
čo tu má niekto Pjakina za Boha??
Myslíš, źe by bolo lepšie, keby sa nesnažil podľa svojho chápania DVTR popisovať globálne udalosti a ich vzájomné procesno-tendenćné súvislosti?
Najlepšie podľa teba, keby to nerobil vôbec nikto??

Chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič?
Robíš TY aspoň niečo konštruktívne,
okrem teda fanatickej snahy o ničenie?
Pľuješ všade okolo seba ako besný.
(s malými prestávkami)
Čo si o tebe majú ľudia potom myslieť??

Majú byť azda KOBáci zglajchšaltovaní na jeden, ten "správny" názor???
pri tvorení predsa vzdy prebieha dialóg.
To nie je ako na vašom podprahovom ÚV.
Tak by si to chcel?
Chceš hľadáš vśade dákeho pápeža, vodcu,
ako neomylný etalón pravdy,
aby si nemusel myslieť a mohol len slepo počúvať
a ako zombi vykonávať, svoju vôľu a zodpovednosť
taktieź odovzdať sa snažiac?

Dobre vieš, že tak to proste nejde.
Nie dnes a ani v budúCnosti.
Vyrieš si teda konflikt v sebe samom,
Bo sa mi zdá, že sa snažíš svojou verejnou činnosťou
zabrániť konfliktu, ćo sa deje v tebe.
Medzi tvojim vedomím a podvedomím.
Projektuješ to na všetkých okolo.
Vyzerá to šialeno!!!
chápeš?

Inak povedané:
Ak to myslíš dobre, tak robíš presne to,
proti čomu bojuješ a snažíš druhým nanútiť konať rovnako.
Tomu sa hovorí schíza

Přidat nový příspěvek