Empatia

Felix | 14.09.2017

7% komunikácie prebieha verbálne. Zvyšných 93% prebieha neverbálne.
Hovorené slovo samo o sebe je len 7% celkového obrazu. 7% celkovej informácie. S ktorých sa nedá dozvedieť takmer nič.
Pdľa spôsobu vyjadrovania je možné vnímať súlad či rozpory nie medzi slovami, ale medzi slovom a prejavom. Tak dostávame presnejší obrázok o sytuácii či úmysloch prípadného oponenta.
Podľa toho môžme poznať napr. čo trápi nášho partnera a vedieť správne reagovať. ... Hovorí sa tomu empatia.

Pre príklad uvediem.: U prezidenta Putina je vsetko v 100% súlade, v zhode.

Přidat nový příspěvek