Re: Meno a adresa GP (?)

merlin | 13.09.2017

Skutočná globálna politika a tá, čo je stádu na očiach je ako Slnko (Ra) a kôň(Ár) - prastarý to symbol tlupy, na ktorej jazdila niekým "vyvolená" periféria GP - viď rozmanité symboly po celom svete na hlavných námestiach.
Nie nadarmo troška novšia mafia používa slovné spojenie "biely kôň" = blbec...-))

Pokús sa identifikovať s nejakým členom politickej skupinky s označením GP.
A keď vidíš tie tupé stáda, ktoré sa viac podobajú na vreštiacich opičiakov, než na Homo, že vraj Sapiens.
Čo s nimi?

Prirodzený výber, ktorý je preddefinovaný v živočíšnej ríši, určuje=riadi zverov, aby sa medzi sebou žrali o čo najväčšie sústo - a je jedno, či o majetok, zisk, ženščinu, "pravdu", náboženské presvedčenie a pod.
Tak nech sa navzájom požierajú, keď nemajú to, čo im Najvyšší nadelil a majú predurčené sa k nemu nejako dopracovať (otázka počtu životov na špirále pre Boha nehrá žiadnu rozhodujúcu úlohu, po odchode do inej dimenzie začína každý vo fáze, kde bo, stiahnutý z obehu v istom materiálnom obale) = Um, Ra(z)Um, In(t)El...tu je slovenský kód = rozum trochu bývalými elitami spotvorený a nevyjadruje pravý obsah, zmysel, kód =úmysel Najvyššieho.

GP dnes už len hasí a viaceré znalejšie elity sa dostávajú blízko jeho úrovne chápania (potom samozrejme je ešte morálny aspekt, ale keď nie je alternatíva verejne prezentovaná, tak má nízku váhu voči Biblickému projektu), aj keď...ešte stále predstavuje najvyšší riadiaci modul v noosfére Zeme a ten má svoje charakteristiky a aj možnosti, ale netreba to zase preceňovať.
Ak by aspoň niečo vyše 10 % zodpovedných ľudí chápalo, ako sa svetom manipuluje, tak nemá žiadnu šancu, ani so svojou blízkou rabbi a vyššou slobodomurárskou zasvätenou verchuškou.

Gaussova krivka rozdelenia objektívnych pravdepodobností hovorí, že ak sa "hrb" pohne viacej doprava, tak GP je vyřízenej, preto tá obrovská snaha po debilizácii a premiešavaniu populácie po celom svete (prastará skúsenosť s mixáciou a debilizáciou etnosov).

Chazar, prastarý kulturologický zombie, chápe, čo je potrebné v istých situáciách robiť. Nasrať sa do každej "politickej" strany, hnutia, iniciatívy a snažiť sa to stádo ovplyvniť vo svoj prospech a v prospech svojho klanového šéfa a je jedno, či ho nazveme kmotor, alebo Jahve, či Rothschild. Kolektívny zombie pre svojho klanového "boha", podvedome naprojektované po desiatky generácii...načo obnovujú po SR desiatky synaGóg??
Dôležité je podprahové kolektívne poňatie spolupatričnosti klanu = mafie, preto tá všeobecná podpora "svojich" a snaha po debilizácií "cudzích".
Plynú z toho isté dividendy a prebendy pre "vyvolených", nielen finančné, ale chazarskí zombíci vnímajú zväčša len tie materiálne (aj keď vyššie zasvätení RaBin vedia vo co gou = Ra Bin je v preklade syn (boha) Ra - a vysoko zasvätení sú tzv Leviti = veľmi blízka periféria GP, ak nie priamo zopár, ktorí do štruktúry GP patria).
Preto aj v Nemecku úporná snaha, aby štát nezakázal obriezku = psychická deviácia bežných židkov.

Ale keď sa dostanú KhazArs blízko vrcholu pyramídy a majú na dosah BenBen, tak sa začnú ruvať o korisť ako besní psi. Viď Rusko po r. 1917, keď mali celú krajinu prakticky obsadenú na mocenských pozíciách a "tupý" Gruzínec ich nakoniec tak rozvrátil, že začali na seba kydať a posielať sa do GULAG-ov, ktoré sami vytvorili pre nepokorných, ako aj pred popravčiu čatu.
Prečo?

To je bezpečnostná poistka GP, aby sa mu "židáčkovia" (jeho stvorenia) nesrali do najvyššieho riadenia.
Nastáva podvedomý System Error..
Hlboké chápanie podstaty ľudskej mysle...

Jednoducho povedané - nedosiahli (-jú) na najvyšší druh moci = Konceptuálnu moc, ktorá je autokratická a teda je mimo všetkých démonkratických procedúr.
Buď ju máš, alebo si vždy len otrokom alebo zombie toho, ktorý je v pyramíde na vrchole, vyššie, chápe objektívne zákonitosti vývoja sociálneho etnosu.

Čiže chápeš (-u) to, čo od teba Boh chce (okolnosti okolo teba - Príroda zhmotnená okolo každého jedinca), vnímaš intuitívne tzv. Kráľovskú informáciu, alebo si ju nevšímaš a tá prechádza mimo tvojho vedomia do podvedomia.
Tzn., každý je na istej úrovni vývoja a môže vo svojom okolí meniť skoro čokoľvek, ak plne chápe, čo je potrebné v danom momente a v danej situácii urobiť, povedať, myslieť si = projektovať a zhmotniť v realite.
Ako Sai Baba..-)))

Ale to už asi bude na viacerých dosť veľa "mystiky".

Přidat nový příspěvek