Re: Re: Re: Re: Re: zaváhanie

Nikdo | 12.09.2017

Nejsem si zcela jistý jestli rozumím otázce. Podle mně se to dá rozpoznat jednak sběrem informací. (proto jsou ovečky odváděny od skutečnosti do nexistence nebí a nirván a přítomných okamžiků a přepisovány dějiny, páleny knihy a ničeny artefakty nebo vyráběny falešné). Dále to, že subjekt muže pochopit a odhalit zákonitosti prostředí (a dalších subjektů v prostředí se vyskytujících a to i vyšších úrovní), kterého jsme součástí je dáno tím, že máme přímé napojení na HNR, které nám ty informace poskytuje. Stejně jako my učíme (předáváme informace) dětem, které by bez našeho vlivu zůstali zvířaty (jsou známy příklady dětí vychovaných vlky, u kterých již nebylo možné intelekt rozvinout, protože nedostali v době růstu potřebné informace pro rozvoj svého potenciálu a ten zakrněl). Je to i nepřímý důkaz boha, podle kybernetiky nemůže vnořený systém plně obsáhnou(nebo pochopit) nadřazený systém v němž je zanořen (poněkud volná formulace - snad je to srozumitelné).

Přidat nový příspěvek