Meno a adresa GP (?)

mdmml | 12.09.2017

""Tým že je GP v anonymite, chráni si svoju existenciu, a teda aj svoju pozíciu. Kým nemá alternatívu/náhradníka/konceptuálne gramotnú populáciu - tak je zatiaľ potrebný, musíme ho trpieť."" Pokiaľ si zadefinujeme GP ako: "Systém prijímania a plnenia rozhodnutí "ako to povedal p. Pjakin, tak pri konštatovaní v samotnom článku, že momentálne sme voči GP v bezalternatívnej situácii , potom mi článok vôbec nevychádza, pre mňa, v dobrom svetle, hlavne s ohľadom už na samotnú existenciu KSB....

Přidat nový příspěvek