Meno a adresa GP

GR | 11.09.2017

Zaujímavá diskusia a i intenzívna.

Je ale vidieť u niektorých odklony od témy, resp. "hájenie" si svojho za každú cenu.

Nižšie bol jeden príspevok o človeku, ktorý i napriek nepekným veciam sa hýbal ďalej, až ho jeho neprajníci začali oslovovať a žiadať o pomoc. Myslím, že to bol MT a napísal nasledovné:
"Veríme, že ľudia presahujúci GP a rôzne "skupiny" sú. Jedného poznáme. Vždy keď dal návrh, bol opovrhovaný, že je to nejaký nezmysel a vraj sa to nedá. Išiel svojou cestou a on tie akože "nezmysli" úspešne zrealizoval. Či už sa jednalo o záchranu spoločnosti pre krachom, nastolenie ale reálnej prirodzenej disciplíny, že ľudia sami okúsili prínosy bez sloganov a iných "aktivít". Ĺudia ho za to obdivujú. Ale pretože ľudia ho obdivujú, je tu skupina nenávistníkov / "podpindosníkov" a čo je zaujímavé, vylamujú si na ňom zuby. Napr. tí, čo ním opovrhovali, mu začali volať so žiadosťou o stretnutie."

Dr. Miroslava P. posunula diskusiu ďalej dosť odborne, citujem: "Vďaka za poznámku. Tímová práca môže byť dobrá. Aj to je možnosť. Ale každý tím ma svojho tím lídra. Ak akýkoľvek jedinec s ľudským typom psychiky odovzdáva to svoje širšiemu okoliu, to širšie okolie to predáva ďalej, atd... Množina egregorov ľudstva tvorí ľudský segment „noosféry“, teda sféry rozumu planéty. Podobní ľudia majú predpoklady k tomu, aby ich egregoriálne postavenie dosiahlo úroveň „programátora“ vo viacerých egregoroch (možno to je tá tímová práca?!). Čiže bolo by možné v podstate meniť informačno – algoritmickú náplň egregoru, resp. egregorov a pozitívne ovplyvňovať noosféru. Nejde len o jednu osobu, takýchto osôb by mohlo byť kludne viacej. Zrejme to bol len príklad. Treba pospájať viacero osôb s ľudským typom psychiky".

To je pragmatický prístup.

Potom popolvár párkrát reagoval, asi Jindra ho vyzval, aby uviedol jeho konkrétnu skúsenosť z jeho okolia, čiže bez čakania na VP SSSR.

Príspevky od Psycho a podobných - to si musia čitatelia urobiť úsudok sami.

Treba sa vrátiť späť a rozmýšľať, ako ten svet môže byť lepší. Podporovať schopných jedincov s typom ľudskej psychiky (kádre riešia všetko), podporovať aj iných podobných ľudí, pri voľbách rozmýšľať tak, aby volený zástupcovia konali službu národu a národ aby mohol byť na nich hrdí (predstavení majú súžiť. A každý by mal prispieť tým najlepším, čo v ňom je.


Přidat nový příspěvek