Re: Re: Re: Re: ojebabrávači (s prepáčením)

Ľudo | 11.09.2017

isto..politická korektálnosť(s prepáčením)
je hrana za ktorú by som šiel nerád,
avšak snaha o priMeranosť je vec druhá.

"VP ZSSR" je ďalším príkladom
osobne sa zatiaľ snažím vyhýbať aj tejto skratke.
Tak pomerne i téme Stalin.

Ľudia nie sú na to pripravení
a príliś predbiehať dobu, odtrhnúť sa priďaleko
od NÁŠHO VLASTNÉHO STÁDA, davu
je i dejinne nerozumné.

Že by sme ako mnohí predchodcovia naši
osvetoví prinadšenci nedopadli..
Achnaton, SóKratés,..až po Štúra apod..

Ide o zachovanie kontaktu s politickou realitou.
Výšiny nebeské nám moc nepomôžu bez Zeme.
Aspoň v tomto svete nie..

Miera šírenia KSB/DVTR je proporcionálna
Miere obnovy bezpečnosti rozvoja spoločnosti.
Momentálne nevidím alternatívu.
..a nevhodne volené pojmy ju brzdia.

Vždy musíte brať ohľad na to,
akú sa Slovo Vaše ozvenu vyvolá.
Bo inak Vaša Sloboda názoru práve
pri jeho odkomuníkovaní, pre-daní končieva..

..a nie sme v pozícii, že by sme mohli systematicky
riskovať, ignorovať preprogramované nedorozumenia

Přidat nový příspěvek