Re: KOB a DOTU už nemá témata?

popolvár | 07.09.2017

., prečo súdiš, že KSB a DOTU už nemá témy?
pár rokov sme sa čisto venovali iba pretriasaniu teórie, ozrejmovaniu, či jednotlivé pojmy a termíny chápeme správne a pod.
Potom nastúpil čas nahliadania na udalosti vo svete v zmysle vyššie uvedenej teórie, vyslovovanie vlastných úvah, analýz toho, čo sa vo svete deje, stanovovanie prognóz. Učili sme sa a zároveň výbornou korekčnou pomôckou boli a sú Pjakinove analýzy. Učili sme sa myslieť globálne, a teraz nastal čas konať lokálne. No tomu musí predchádzať porozumenie toho, aké procesy prebiehajú na domácej pôde a čoho sú súčasťou... Tu už však nemáme možnosť si porovnať naše analýzy z pohľadom Pjakina na naše domáce dianie, ale musíme čakať, ako sa naše analýzy potvrdia, či nepotvrdia reálnym vývojom diania. Ďalej sa učíme.
Zober si napríklad včerajšiu diskusiu ohľadom rozsudku ohľadom kvót prerozdeľovania imigrantov. Rôzne názory ako Fico "slil", úvahy o jeho statočnosti podporené vlastnými túžbami to nevzdať a uhájiť sa pred vlnou migrantov, počkajme - najbližšie dianie to ukáže - a ukázalo: stačilo si počkať na tlačovú konferenciu predsedu vlády a ministra vnútra. No táto téma a diskusia ukázali jedno: je potrebné ísť viac do hĺbky a poznať konkrétne fakty a analýzy robiť predovšetkým na nich, a nie na "faktoch", informáciách mainstriemu.

Přidat nový příspěvek