Re: Doporučuji k prostudování

Pro M.C. | 08.09.2017

Pakt o neútočení mezi SSSR a Japonskem byl podepsán na pět let v Moskvě 13. dubna 1941

Přestože mělo od půlnoci dojít k zastavení palby, v Mandžusku spěchala Rudá armáda dobýt to, co si Stalin umanul získat. 17. srpna zahájily útok 361. a 388. divize a zároveň byla provedena řada výsadků s cílem obsadit velká města. 20. srpna obsadila sovětská vojska jih Sachalinu, 22. Port Arthur a Kurily a konečně 24. se 6. gardová obrněná a 39. armáda setkaly u města Atong u korejských hranic. Tento Stalinův „zábor“ stál Sověty 8 219 mrtvých, Japonce více než desetinásobek a způsobil rozdělení Korei na dvě části, což mělo být do budoucna příčinou další neméně krvavé války.

Přidat nový příspěvek