Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 04.09.2017

Právě, že účel našeho bádání by měl odstranit to vím, že nic nevím. Byl doby, kdy jsem byl nucen prohlásit, nejen, že vím, že nic nevím, ale také, že čím více to studuji, tím méně tomu rozumím. To je typické pro kaleidoskopický světonázor, jak by řekla zdejší studna poznání:)
Teprve se schopností si tvořit místo kaleidoskopu mozaiku se to otáčí ve smyslu vím, že stále skoro nic nevím, ale je to lepší, než nevědět nic. KSB mi dokázala popsat rozdíl mezi mozaikou a kaleidoskopem, ale proces cesty k mozaice mi umožnili dva historici. Profesor Carroll Quigley a Tragedy and Hope a profesor Antony C. Sutton a Wall Street and Bolshevick Revolution, Wall Strett and Rise of Hitler a samozřejmě The Best Enemy money can Buy... Quigley vysvětuje skutečné příčiny obou světových válek.
Sutton tvrdí a také dokazuje, že kluci, co spolu mluví (je jedno jestli jim budeme říkat GP, Angloamerický establishment, globalisté atd...) jsou hegeliánci. Vytváří tezi a antitezi a kontrolují výstup.
Vše dohromady dává rámcový obraz, který se přibližuje skutečnosti. Ovšem teprve analytika VP SSSR mi obraz umožnila vidět v barvách a ve 3D. Potom už je jedno v čem Suvorov lže a v čem manipuluje, neboť i on se svým kaleidoskopem zapadá do celkového obrazu.

Přidat nový příspěvek