Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

1. Historie se neřídí závěťmi. 2. Mluvím-li o schopnosti řídit daný proces a o stabilitě řízení nikoli o absolutní moci. Řádění trockistů a jejich kádrové čistky, které navazovly na neúspěch stalinských liberálních reforem napoak vypovídají o tom, že zatímco pro proces budování socialismu v jedné zemi a zavržení globální revoluce měl řídící podporu pro liberální reformy a odstranění vedoucí úlohy komunistické strany SSSR už ne. 3. podora byla v kontrastu s materiální, finanční a technologickou podporou globalistů potažmo Západu v podstatě symbolická. Je také potřeba mít na paměti klanové zákulisí v pozadí euroasijských vazeb, které trvá do dnes.
5plus 6. Kromně USA a Japonska na válku nebyl připraven žádný stát. Respektive ne na tu světovou. Hitler byl schopen pouze jedné lokální války. Věděl to a manévroval. Angláni jej do útoku na SSSR v podstatě šikovně vmanipulovali. Po Mnichovu probíhala řada jednání. viz ten Fursov. Nakonec jej vmanipulovali i do toho Polska... 7. Revoluci v Německu podporoval v době, kdy o ní profesionální revolucionáři placení židovským zlatem mluvili. Suďte strom podle ovoce. Záměr není skutek. 8. Neproběhla. Proběhla jen druhá část té první, neboť ta nesplnila svůj účel, jak z úhlu pohledu globálů, tak z úhlu pohledů lokálních zájmových klanů zejména v USA a v Anglii. 9. Obvyklé stokrát vyvrácené schéma psychohistorické války. Zábor polského území ze sovětské strany byl návrat území které Rusko ztratilo po brestlitevském míru. Za smuty to bylo zase jinak. Stalin obsadil ta území po té, co již neexistovla polská státnost. Prostě běžné Rusko-polské vztahy, trvající odnepaměti. Hlavně za tím proboha nehledejte nějakou ideologii. To je jen nástroj k ovládání knonenfutteru.

Přidat nový příspěvek