Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Je liberasty řazen do škatulky historiků-stalinistů. To je také důvod, proč jsem jej začal číst. Zajímal mne pohled těch, kteří se na Stalina a jeho dobu dívají víceméně kladně. I Když za stalinistu bych jej neoznačil (potažmo je to opět výraz z obvyklé dílny)... Řekl bych, že se na Stalina dívá vyváženě ne v kontextu dneška, ale té doby. Jeho pohled na situaci před válkou velmi sdílím odhlédnu-li od trochu odlišného popisu role GP na procesu.
Vulgárně se dá říci, že Fursov představuje pohled patriota, Rézun pohled člověka který vlast zradil. Fursovův pohled mi ovšem přijde narozdíl od toho Suvorova logický. Zejména jeho vysvětlení rozložení sil a zdrojů před válkou i role jednotlivých zájmových skupin. Stejně jako jeho zasazení Velké vlastenecké války do širokého kontextu válečných tažení proti Rusku v dlouhé historii. A hlavně je to pohled ruský nikoli britský, který představuje Rézun. Krom toho Rézuna v podstatě odbývá jen tvrzením, že druhá světová válka je datována Mnichovem 1938 a také tím co tady dokola opakuji. Války vyhrávají zdroje a Stalin nemohl ustát světovou válku proti celému světu. Rézuna komentuje jen okrajově víceméně jako zrádce a součást psychohistorické války vedené proti Rusku zejména od pádu SSSR velmi intezivně.
Ohledně těch pásem. Fursov nich nemluví stejně, jako se nedotýká zrady v ruské generalitě, ale mluví o mizerném mangementu.

Přidat nový příspěvek