Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

Když to zjednoduším. Jedna věc je něco nebo někoho politicky podporovat, abych se jako politik udržel u moci a jiná věc je, že když nabydu potřebné kvality, rozsahu a stability řízení, že neučiním úplně jiný krok. Neposuzujme to tedy podle Stalinových výroků v době, kdy moc kontrolovali jiní, ale podle jeho skutků, když byl v mocenské pozici uskutečňovat cíle řízení vlastního. A tím bylo budování socialismu v jedné zemi na úkor globální revoluce plánované globalisty.

Přidat nový příspěvek