Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

A jsme u toho... Zinovjevev, Bucharin, Stalin, Trocký... Stalin se vezl jako oni na NEPu a vyčkával až zesílí jeho pozice. Ovšem uvažoval jinak, než oni. Ty výroky je potřeba datovat, jinak se v tom nemůžeme nikdy vyznat. Ve zkratce se dá říci, že globální revolucionáři typu Trockého počítali s tím, že revoluce se rozšíří na Německo. Počítali s tím, že se spojí industriální Německo a agrární Rusko. Oni ale Rusko v podstatě nenáviděli. Mělo být pouze platformou světové revoluce a v ní také shořet. Tím by se v podstatě naplnil plán globalistů. Jenže už Lenin je zradil uzavřením Brest-litevského míru. Tím vypustil energii revolučního napětí v Evropě a zároveň tím zajistil Rusku existenci jako státu. Stalin se potom již projevuje jako bolševik-patriot v plné míře. Schematicky bychom to mohli dělit tak, že na jedné straně máme trockisty sloužící globálnímu židozednářstvu a světové revoluci proti zájmům i na úkor Ruska a na straně druhé bolševiky-patrioty sloužící zájmům většiny ruského národa a Rusku. To dělení v podstatě přežívá do dnes. Dokonce by se dalo tvrdit, odhlédneme-li od momentálních ideologií té které doby, že toto dělení platí historicky.
Stalin se potřeboval udržet ve vedení, manévrovat a vyčkávat, než se v té ze zahraničí financované smečce mohl projevit jako bolševik-patriot a uskutečnit plán industrializace i civilizačního skoku, který byl pro rusko existenčním. Tady vám obvyklý gulášek, kopírovaný z Wikifakepedie moc nepomůže. Respektive je potřeba k němu přistupovat chronologicky a s potřebnou schopností rozlišení.

Přidat nový příspěvek