Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Pokud někde v Evropě začne revoluční kvas, bude to v Německu. Vítězství revoluce v Německu je zajištěním vítězství revoluce světové. Josef Stalin

Sám Stalin popisuje svou úlohu v přípravě německé revoluce roku 1923 takto: „německá komise Komiterny tvořená Zinovjevem, Bucharinem, Stalinem, Trockým, Radekem a řadou německých soudruhů uskutečnila řadu konkrétních rozhodnutí o přímé pomoci německým soudruhům v otázce uchopení moci.“ (Projev na plénu ÚV a ÚVV VKS dne 01.08.1927). Stalinův osobní tajemník Boris Bažanov popsal přípravu zevrubněji. Prohlašuje, že na přípravu německé revoluce byly vynaloženy obrovské prostředky a poté bylo dokonce rozhodnuto, že prostředky nemají být nikterak omezovány. V Sovětském svazu byli mobilizování všichni komunisté německého původu a rovněž všichni komunisté znalí německého jazyka. Procházeli nezbytnou průpravou a poté byli posíláni na ilegální práci do Německa.

Národní osvobození Německa spočívá v proletářské revoluci, jež zachvátí střední a západní Evropu a sjednotí ji s východní Evropou v Sovětské spojené státy. Trokij.

Ruské impérium a Gosudar = Imperátor

Národnostní složení:
Rusové, Ukrajinci, Židé, Bělorusové, Poláci, Němci, Gruzíni, Arméni, Lotyši, Litevci, Estonci, Finové, Švédové, Moldavané, Tataři, Turkméni, Kazaši, Baškirové a dalších cca 100 národů
Roku 1897 činila rozloha impéria 22 400 000 km², dnešní Ruská federace zaujímá 17 075 200 km², pro srovnání rozloha České republiky činí 78 866 km²

Car byl císařský titul panovníka v Rusku. Označení pochází z latinského slova caesar. V Rusku začal jako první používat titul car veliký kníže moskevský Ivan III., když si vzal po pádu Konstantinopole byzantskou princeznu, neteř posledního byzantského císaře Konstantina. Po sňatku se Ivan III. považoval za nejpřednějšího panovníka pravoslavného světa a za dědice a nástupce byzantských císařů. Do znaku přijal byzantského korunovaného orla. Vedle titulatury kníže nebo pán celé Rusi (kňaz - gosudar vseja Rusi) používal v korespondenci s méně významnými panovníky také titul car.

Přidat nový příspěvek