Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Půjčím si vysvětlivku k textu: "Jak je možné pochopit V.B.Rezuna, (.) SSSR (pro něj) představoval parazitický sociální systém, neschopný rozvoje na základě vnitřních zdrojů, v důsledku čehož byl odsouzen ke krachu v případě nemožnosti expanze. Podle mínění Rezuna, „bandita“ Stalin si chtěl uchovat svou diktátorskou moc do konce dní, a právě proto usiloval o dobývání pod krytím sloganů a idejí světové socialistické revoluce." (Typicky anglosaský imperiální pohled, neodpovídající ruským reáliím)

To mne vede k otázce. Vychází-li Rézun z faktu, že stalinský, sovětský systém nebyl životaschopný bez imperiálních výpadů, proč potom Stalin nepodpořil světovou socialistickou revoluci místo, aby složitě "organizoval" krutou válku, která zničila mnohé z jím pracně vybudovného. Proč ukončil Kominternu a "udělal se pro sebe," když se jeho imperiální choutky daly snadno uskutečnit prostřednictvím kominterny a financí fininterny za ní stojící? Stačilo mu pouze stát se mužem číslo jedna mezi trockisty. Globální podsvětí by jej dodnes oslavovalo jako hrdinu, vaše oblíbená Wikipedie by byla plana kultu osobnosti a my bychom dodnes vídali na Letné Frontu na maso...
Jinými slovy už základní teze Rézuna jsou mimo. Odporují elementárnímu ruskému historickému konceptu. Rusko má veškeré zdroje k tomu, aby bylo plně autarkické. Nemá potřebu provozovat imperialismus západního typu, jako například provozovali zdrojově chudí Britové nebo Holanďané. Rézun tady zrcadlí anglosaskou logiku. Nikoli ruskou logiku. Proč jezdit vykrádat a kolonizovat svět, když vše potřebné je dostupné doma? Stalin už v realitě studené války, kterou organizovali opět Britové potřeboval pouze obranný blok ve východní Evropě. Proč by měl zájem na ovládnutí celé Evropy v rámci typicky britské expanzivní logiky? Ještě k tomu ovládnutí krutou válkou zničené Evropy v troskách?

Přidat nový příspěvek