Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Sugar | 02.09.2017

A dějiny...

To je jako špulka nitě, příběh věků. Kde logicky pramení každý proces z těch předcházejících v rámci hierarchie řízení. Kde hlavním dirigentem je Bůh.

Toto se podařilo v současném výkladu dějin úspěšně rozbít pouhým memorováním dat bez Con-Spirare.

Jedinec není učen informace spojovat v jeden celek, aby chápal souvislosti. Jsou mu jen do podvědomé úrovně vkládány jednotlivé obrazy s neadekvátní lexikou, která odpovídá cílům démonů na vrchu pyramidy.

Pokud nezačne sám se samostudiem a nedisponuje zdravou logikou, není schopen se v současné kultuře dobrat Con-Spirare.

Mnoho štěstí a zdraví Ladislave...

Přidat nový příspěvek