Re: Re: Re: názor Valenčíka

Marek Z. | 03.09.2017

Xi: Pokud vám vaše víra ve vaší vlastní objektivní pravdu dovoluje určovat hloubku a dobu myšlení druhého v přímé úměrnosti jeho souhlasu nebo nesouhlasu s vaším tvrzením, předem mě diskvalifikujete z jakékoliv další seriózní diskuze, a tedy pravdu máte vy a všichni ostatní se mýlí. V takovém případě vás vaši víře rád ponechám :-)

Přidat nový příspěvek