Re: Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

Ľudo | 02.09.2017

Určite, no bolo by naivné sa domnievať,
že je jedno, či idem proti Zámeru, alebo nie..
odkláňam od Neho cestu svoju, či druhých.

T.j., ak robím hrádze na toku rieky Jeho hoc aj nevedome..
Ak ich robím ale vedome, môžem si aspoň vybrať,
bo viem, čo ma zhruba čaká,
keď s Bohom spolupracovať nebudem.
V tom je podstata slobodnej vôle.

Absolútna sloboda v tomto zmysle neexistuje.
Nebezpečenstvo kontextu toho, čo píšete je v starej zámerne
chybnej propagácii niektorých východných filozofii,
včítane oboch Vami spomínaných(budhizmus a hinduizmus).

Pravdu máte v tom, že absolútna sloboda existuje len vo Vašom
vnútri. Tam si môžete myslieť, čo len chcete. Vytriezvenie z nebezpečnej ilúzie=lži absolútnej slobody však nastáva pri kontakte s realitou. Tú sa preto snaźíme čo najlepśie popísať. Pritom musíme, ako vidíte i na našom diaLogu, v prvom rade vytvoriť konSenzus jednotného pojmového aparátu.(náš návrh je DVTR-jej prvých cca.80 strán)
Inak nevyhnutne nastáva situácia, ako sa ľudovo vraví:
"Ja o koze a ty o voze."

teda..
Bavíme sa tu o tvorení, sTrojení budúCnosti, či necnosti..
budúcej reality, popise tej súčasnej a minulosti, aby sme vedeli trendy vývoja identifikovať a tak do nich efektívne zasahovať,
ak teda myslíme, že tu nie je všetko v súlade s poriadkom nebeským (kedysi ľudovo "kostolným"), či "je niečo zhnité v štáte Dánskom"..ak sme presvedčení, źe to vieme KONKRÉTNE a celkovo robiť lepšie.

Toľko k rámcu.
Teraz k možným spôsobom:
Isto budete súhlasiť, že tvorenie(sTrojenie, riadenie) vyzerá byť
vedou=umením, zo všetkých najvyšším
a Vy sa teda chcete práve o jeho-jej princípoch pravidlách baviť..
Je to vlastne reč sTrojenia, jazyk Boží.

Áno, presne, i napr.matematika, či hudba sú rečami-nástrojmi tvorenia.
Pýtam sa preto:
Môžete sa azda o hudobnej kompozícii, skladbe s niekým baviť,
o fyzikálno-matematickom popise výpočtu auta, či optimálneho pohybu bez toho, aby si si aspoň základy týchto vied=umení naštudoval??
Môžete od niekoho azda požadovať "Aby Vám to vysvetlil rýchlo a jednoducho" bez toho, aby si pred ostatnými spolužiakmi-kolegami nevyzeral ako blázon??

Nebojte sa:
"Nikto múdry z neba na Zem nespadol"
..a jednou z jeho základných povinností je učiť sa,
že by burinou nezostal, trávou na bojovom poli..onou rujou so žalúdkom. V tom ste isto na dobrej ceste.

Skúste však pripustiť i možnosť, źe by mohla byť nekonečná..no veľmi príjemná. Ok príliš nepredbiehajme..

Přidat nový příspěvek