Re: Zdravím. Podľa seba súdim teba?

ľudo | 01.09.2017

Nepochybujem, že keby ste sa ešte dlhšie o to AlFei zaujímali,
ďalšie zdroje študovali, desiatky,
možno i stovky interpretácii by ste nachádzali.
I úplne protichodných.

To, čo v živote nachádzate,
od Vašeho nastavenia závisí..
Od miery jeho priblíženia k pohľadu z pozície Vis Maior.
Čo hľadáte?

T.j.,
1) Ktorá z množstva uvedených interpretácii
by teda pri Vašom pohľade na svet, mrav
a miere inteligencie(sk:"chápania"),
mohla byť Jeho pohľadu zatiaľ asi najbližšie?

optional:
((
2) môžu byť i objektívne lepśie interpretácie?

3) aké sú kritériá miery správnosti

4) aké sú metódy aproximácie zvolenej interpretačnej cesty voči Optimu?
..
))

Přidat nový příspěvek