Re: Re: názor Valenčíka

Xi | 01.09.2017

Hoxi, to co jsem předložil jsou teze nad kterými je nutno hluboce a delší dobu přemýšlet ...
Pro tvou odpověď platí to samé co jsem napsal Markovi M.

Je potřeba se odklonit od myšlenky jednoho GP, za který je uvažován z hlediska tvůrce KSB DVTR prediktora Ruské civilizace VP SSSR "protivník" prediktor Západní Anglosionistické civilizace. Z historického hlediska se dějinami neustále vine soupeření Východ - Západ. V době Starověkého Egypta, který je kořeněm "mytologie" prediktora Západu, byly na druhé Východní straně civilizace s centrem v Říši středu - Číně. Ta měla také svého prediktora - kněze - žrece, vytvářela svoje "židy" ( Pjakin naposledy mluvil o korejcích jako dnešních žídech východu ) atd.

To předchozí jsem uvedl, abych navodil přemýšlení o tom, jaká teorie řízení by mohla lépe aproximovat "Řízení Světa" z nezávislého pohledu. Pohled já VPP SSSR - protivník, mne automaticky vylučuje z uvažování, postačuje řešit pouze protivníka. Pjakin by řekl ... Chápete ?

Přidat nový příspěvek