Re: Pravda je jednoDuchá

ľudo | 29.08.2017

Áno, ale iba ak ju aspoň v hrubých črtách chápete.

Ak však v inej, neprirodzenej "rozprávke" (niekoho ilúzii) žijete,
je pre Vás prirodzene takmer nepochopiteľná.

1) JednoDuchosť myslenia
vs.
2) Naivita
To sú vskutku protiklady.

Ako keď decku komplexnosť života vysvetliť chcete.
Môžete ho azda 8-ročnú školskú dochádzku jednou vetou naučiť?
V rozprávke krivých zrkadiel možno.

Kde je pravda lžou a lož pravdou.
Idiokrati by najradšej školu tak zdeformovali,
aby si ju opice samy odstránili.

Dnes zvrátené biblické:
"Chudobní duchom" neznamená sprostí,
ale JednoDucho, v Pravde mysliaci.(v pôvodnom zmysle)
Schopní sa Pravde(Objektívnej realite=pohľadu z pozície Boha)
metodicky v akejkoľvek situácii približovať.

Úplne pochopiť Boha Vesmír-UniVersUm je asi nemožné,
no ako Božie dietky Tvorcu sa máme snažiť To, Ho čo najlepšie pochopiť. Stále lepśie. Dostatoćne aspoň v kontexte cieľov, ktoré si v živote dávame tak, aby sme ich dosiahnuť mohli,
Pravidlá spoznali ako nástroje, s ktorými pracovať, strojiť svet lepší máme. Ľudstvo ako celok, kolektívna osobnosť spolu čo najbližšia Bohu.

Přidat nový příspěvek