Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

vacnatec | 31.08.2017

cituji: "Když se na to podíváme na všechno z odstupu, vedlo to k rozvalu vesnice, nahnání lidí do měst, kde proletariát podléhá rychlé degeneraci, k rozvratu tradičních velkých rodin, odtržení od přírody a jejích přirozených cyklů, populace ztratila vztah k práci v zemědělství a tím potravinovou soběstačnost, půda se dostala do rukou megakorporací..."

To není úplně tak pravda. Minimálně na venkově Jižní Moravy byl až do roku 1990 velmi pozitivní vztah k přírodě, zemědělství a potravinová soběstačnost. Velké lány byly v rukou JZD, přitom měli lidé běžně doma hospodářství a k tomu kus vlastního pole, kde pěstovali plodiny dle vlastních potřeb a dle potřeb domácího chovu (vše pochopitelně pro vlastní spotřebu). Plodiny, které byly v rukou JZD a které byly zároveň potřebné pro domácí chov, se dostávaly v naturáliích za práci v JZD. Stejně tak bylo možné v naturáliích získat zvířata pro domácí chov. Např. my jsme si každý rok přivezli z družstva dvě malá prasátka, káčata či kuřata a obilí v množství potřebném pro jejich výkrm (na pěstování obilí jsme neměli potřebné vybavení a bylo jednodušší jej získat z JZD). Zbytek jsme si vypěstovali, nebylo třeba nic dalšího kupovat.

Všechno, co uvádíte, nastalo až s příchodem supermarketů v kapitalismu. Proč bychom chovali prase a pěstovali brambory, když si je kdykoliv během roku lze koupit, že... Někteří svá pole prodali, někteří z nich udělali ovocné sady a někteří je prostě nechávají ladem. Dnešní mládež jen čumí do mobilů a už neumí vzít do ruky motyku či rýč. Za komunismu to většina uměla a kdo ne, ten se to naučil ve škole v předmětu "pěstitelské práce" nebo jak se jmenoval, kde každý dostal přiděleno políčko o velikosti 1-2 m2 a měl za úkol vypěstovat základní druhy zeleniny. Ještě pár let po převratu to tak bylo, jaká je situace dnes nevím. Vím ale, že dnešní potravinová nesoběstačnost není vinou minulého režimu, ten si pěstitele vychovat dokázal. I úprk lidí do měst či jiného okolí nastal až po 89. Ještě na konci 80. let se běžně stavěly vícegenerační rodinné domy, kde se předpokládalo trvalé soužití 2-3 generací.

Přidat nový příspěvek