Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 30.08.2017

Slovensko byly Horní Uhry a byla to nejzaostalejší část impéria, snad ještě zaostalejší než Halič a Bukovina. Takže ano, když tam pak vtrhla technika, byl to velký skok kupředu. Ale ta by tam vtrhla i bez komunistů. Určitě se však minimálně omezil vliv frátrů, a to byl bezpochyby pokrok. Když jsem byl před lety naposled na Slovensku, měl jsem pocit, že z půlky koukám na dědictví katolického bigotismu a z půlky na dědictví Husákovské normalizace... No a teď je tam pro změnu jádrový Fico.
Ale Čechy byly do války bohaté a prosperující. Vesnice jenom vzkvétaly, to byl jeden velký statek vedle druhého, stavěly se cukrovary, pivovary, lihovary, cihelny, všude se budovalo ostošest. Jen těch škol a sokoloven co se postavilo svpomocí! V zemědělství už bylo i před válkou spousta techniky - mlátičky, strojní mlýny... A města - ani nemluvě. Ta kultivovanost, jakou měla prvorepubliková zástavba, nemá dodnes srovnání. Jaké my jsme měli prvotřídní architekty a urbanisty! A jak to ti primitivové po r.1948 totálně zazdili...

Přidat nový příspěvek