Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

tatko | 30.08.2017

..že to odporuje historickej realite,to je možné,ale dejinám ( min. na Slovensku) ani moc nie :-) .. možno to na českom vidieku vyzeralo ako na Ladovych obrázkoch,ale pre slovenskú dedinu bol nástup komunistov vykúpením.Opakujem,že nepopieram,že v mnohých prípadoch dochádzalo ku krivdám a chybám,ale ako celok je hlúposť tvrdiť,že dediny a rodiny zničili komunisti.. to začalo oveľa skôr.. a hl. úlohu zohrala ved. techn. revolúcia,kapitalizmus a jeden Otto von ...

Přidat nový příspěvek