Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

ľudo | 30.08.2017

Nie, židia rozhodne nie sú všetci obrezaní.
Vo vrchných kastách je to práveže naopak prísne zakázané.
Iba nižší rabinát a židovský "plebs"(nižšie kasty) to majú prikázané
a čiastoćne "miešanci"(z pohľadu ich rasistickej ideológie ide o "nečistých").

Spýtate sa akéhokoľvek vyššie postaveného rabína na to Graul.
Ideálne po známosti, medzi štyrmi očami ale podľa moźnosti nie pred svedkami, že čo vám na to povie. Pozerajte mu pritom najlepśie opatrne priamo do očí..aby nezačal zahovárať

Rabi je v judaizme niečo ako dozorca a čiastočne učiteľ.
Nie je to kňaz v pôvodnom zmysle.
To by bolo religionistické nedorozumenie.
Kňazom môže byť iba príslušník kasty Levi.

U obriezky ide o neustálu chronickú stimuláciu určitých centier v mozgu. Aj po postupnom čiastoćnom otupení.
Nastávajú tam nevyhnutne isté špecifické konkrétne zmeny osobnosti. V USA má inak obriezku veľká časť mužskej populácie, čo by tiež do nemalej miery vysvetľovalo niektoré "špecifiká" ich politiky, inde vo svete prakticky nemožnej. Silno to napomáha zombifikácii, umelému vnútornému nepokoju, deprivácii a z toho vyplývajúcich možností manipulácie kolektívneho podvedomia médiami aďalšími nástrojmi, atď(viď popis i v KSB/DVTR).

Na štúdie ohľadom politických nezdravotných dôvodov obriezky v jednotlivých kultúrach odkazoval v záznamoch prednášok na stiahnutie i Doc.Veličko, myslím rektor Jefimov, Doc.Zaznobin a ďalśí.
Dajte si to tu na stránkach na témy alebo myslím aj na zvedavec.org keď idete k archívu do Ctrl+F,
prípadne i do googlu, bing a yandexu ako neurologické efekty obriezky u mužov a pod.

Přidat nový příspěvek