Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

ľudo | 30.08.2017

Ísť príkladom.
Ako Ježis, Budha, Sókratés..

Ak to dieťa dokáže a rodič nie,
je riziko, že sa ich vzťah roztrhne..
Bo ďalšia generácia prirodzene ďalej ide,
by aspoň mala..

KSB je Voda mŕtva, čo spoloČnosť sťa telo rozdelené scelí
a Voda živá je to, čo telo oživené už samo,
v konkrétnych situáciach koná, riadi, sTrojí, tvorí.
Preto Voda živá nikdy nebude napísaná,
ale má byť každým jedným Človekom
a všetkými spolu v každodennom živote realizovaná.

Písaná do Stvorenia Jeho, Jeho jazykom-stvorením,
po jeho techniky zvládnutí, ako Jeho deti "maľovaním, tesaním.."
Ra-je, Kráľovstvo Božie tu na Zemi,
nie ako abstrakcia po smrti na "nebi"..v podzemí.
(bo NeBo = miesto kde NiEt BOha - chyméra, ilúzia, pasca
nekonania a na svet ďalší, neexistujúci odkladania,
na GodOta čakania namiesto zdravého konania.

Svet je len jeden a je večný.
Keďže konca nemá a ani začiatku, je nekonečný.
To nám len na neho kedysi dávno kňazi padlí
okovy podprahové času a priestoru dali.
V skutočnosti sú to len ďalšie miery.
Mnohorozmerný Nikdy nekončiaci príbeh
nekonečnej transformácie, približovania sa Bohu.
InDiviDuálne i spolu.

Pravdepodobné ciele jeho(procesu) sme si tu odhadovali,
no kto má nápad lepší, tomu podeliť sa o neho nič nebráni

Přidat nový příspěvek